Doelen stellen helpt je koersen

Het stellen van doelen kan makkelijk een allergische reactie opleveren. Waarom zou je dat moeten doen? En het leven komt zoals het komt en gaat zoals het gaat, toch? Ik denk dat het helpend is om focus te leggen op de dingen die je echt belangrijk vindt en die misschien ook meer met de lange termijn te maken hebben. Voor je het weet ben je alleen maar met impulsen voor de korte termijn bezig. Doelen stellen gaat dus over je focus. Als die focus duidelijk is heb je mensen die doelgericht zijn en ‘doelgeleid’. De doelgerichte types gaan in rechte lijn op hun doel af en hebben er veel voor over om hier zo snel mogelijk te komen. Doelgeleide personen weten heel goed waar ze heen willen, maar hun weg kan wat meer slingerend zijn. Uiteindelijk komen ze ook bij hun doel.

Het is geen ramp als je doelen niet bereikt; als je maar doelen stelt om te bereiken

Hou het klein

Een valkuil is om hele grote abstracte doelen te formuleren, bijvoorbeeld: ‘ik wil me gelukkiger voelen’. Zo’n doel is te groot en te weinig concreet. Je kunt er weinig mee in de praktijk. Het is belangrijk doelen klein te houden en concreet. Wat kun je op gedragsniveau veranderen? Vaak helpt dat bij het behalen van een groter doel. Een voorbeeld van een concreet en ‘klein’ doel is: elke week structuur in mijn week aanbrengen door een planning te maken. Als jij het doel zelf niet overziet, gaat het bij voorbaat niet werken. Dus zorg dat je op z’n minst er zelf voor gaat.

Maak een concreet plan

Doelen stellen op zichzelf is leuk, maar vaak is er meer nodig. Namelijk een plan bij de uitvoering. We kunnen veel willen, maar de praktijk is al snel weerbarstig. Onderstaand model kan helpen om je doelen verder uit te werken. In de cirkel van WHY formuleer je waarom je zo graag je doel wilt bereiken. Waar komt dit uit voort, welke drijfveren of passie zit hier achter? Hier ligt vaak ook je motivatie opgesloten. Vervolgens is het in de cirkel van HOW goed om na te denken hoe je jouw doel wilt bereiken. Wat heb je daarvoor nodig? Wat is de route of het proces? En daarbij geldt: maak het concreet. Hoe concreter, hoe beter. Tenslotte werk je in de cirkel WHAT uit wat jouw doelen op moeten leveren. Wat is het resultaat? Als dit concreet is, weet je ook waar je het voor doet en wat er precies bereikt moet worden.

Betrek anderen bij je doelen

Het is zeker aan te bevelen om anderen bij je doelen te betrekken. Op die manier sta je er niet alleen voor en het kan ook een stok achter de deur vormen. Er zullen vast momenten komen dat je even minder gemotiveerd bent of dat je doelen misschien vervagen. Als je iemand erbij betrekt kan die persoon je weer even opscherpen of aanwakkeren. Zorg er wel voor dat dit een persoon is die je opbouwt en opbouwend kritisch is (als dat nodig is) iemand waarbij je helemaal jezelf kunt zijn, bijvoorbeeld een vriend of een goede collega.

Stel bij en blik terug.

Tenslotte is het belangrijk om doelen bij te stellen. Geef jezelf hierin ook de ruimte. Aan de voorkant ziet een doel er soms anders uit dan halverwege een proces. Je ontdekt vanzelf weer van alles en krijgt vast nieuwe inzichten. Ook is het goed om terug te kijken, bijvoorbeeld per maand of misschien wel even elke week. Hoe is het gegaan? Waar sta je nu? Wat heb je nodig? Zo hou je jezelf scherp.

Heb je hulp nodig bij het stellen of behalen van doelen? Je weet ons te vinden! Succes met het nieuwe jaar!