Je hebt maar één leven en tijd is kostbaar. Je bent al zo druk met van alles. Herken je dat je soms het gevoel hebt te weinig aandacht te hebben voor je vrienden? Voor de juiste vrienden? In deze blog helpen we je om onderscheid te maken in categorieën met vrienden. Niet elke vriendschap heeft dezelfde kwaliteit en soms heb je dat zelf niet eens door. Het indelen in categorieën helpt om bewuster om te gaan met je investering naar anderen toe.

4 categorieën vriendschap

Vrienden is vaak een verzamelnaam voor mensen waar je mee omgaat die geen familie zijn of waar je geen zakelijke relatie mee hebt. (collega’s of ondernemers kunnen trouwens ook prima je  vrienden zijn, ook al werk je samen) Toch ervaar je vast verschil in het contact en de verbinding die je met al die ‘vrienden’ hebt.  Daarom zetten we ze uiteen in 4 categorieën.

niveau 1: Kennissen

Het eerste niveau van vriendschap noemen we de kennis. In dit niveau gaat het om mensen aan wie je ‘kennis’ hebt; mensen die je kent. De ‘kennis’ is een relatie van een oppervlakkige verbinding. Je leert iemand kennen, vaak gewoon toevallig. Je woont in dezelfde straat, zit in dezelfde klas of maakt dezelfde reis. Onderschat het belang van kennissen niet, we kunnen niet zonder, en hieruit kan een volgend level vriendschap ontstaan.

niveau 2: Kameraden

Het tweede niveau in vriendschap is kameraadschap. Dat gaat verder dan elkaar kennen en vriendelijk tegen elkaar zijn. In deze vorm van vriendschap trek je vooral samen op. Je gaat samen eten of samen sporten. Je weet meer van elkaar en geeft meer om elkaar. Kameraden delen ‘nut’ of ‘plezier’. Een gezamenlijk doel of een gedeelde passie vormen een schakel om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen. Een ander woord voor ‘kameraden’ is ‘maten’. Daar zit iets in van dezelfde maat. Kameraden kennen elkaar bellen elkaar en delen een stukje van het leven. In dit level vriendschap groeit de betrokkenheid en behulpzaamheid ten opzichte van het eerste niveau. Veel mensen zullen bij kameraadschap al het gevoel hebben dat je vrienden bent. De proef op de som voor dit verschil is als het contact blijft zodra de gedeelde activiteit, hobby of gelegenheid wegvalt. Blijven je voetbalmaten vrienden wanneer je stopt met voetbal?

niveau 3: Vrienden

Het derde niveau noemen we vriendschap. Aan vrienden hoef je niets uit te leggen. Ze gaan uit van je zuivere intenties. Een vriend denkt aan je. Ook als je er niet bij bent. En jij aan hem. Als je even niet reageert op een bericht, denken ze niet: zou er wat zijn? Maar gaan ze uit van het goede. Vrienden houden van elkaar. Hun relatie is niet gebaseerd op nut of plezier maar op liefde. Vriendschappen kunnen generatie-overstijgend zijn, maar ook grens-overstijgend. Het zijn intieme relaties die blijven bestaan, ook als je samen niets meer onderneemt. Het zijn mensen die je onderdeel wilt laten blijven van je leven, omdat je dat op één of andere manier intrinsiek waardevol vindt. Vrienden geven kleur aan je leven, maken het leven de moeite waard en brengen je bij de kern.

niveau 4: Boezemvrienden

De boezemvriend is de meest unieke vorm van vriendschap. Het is het hoogste niveau Boezemvrienden vertrouwen elkaar, bouwen op elkaar en vinden volledig veiligheid bij elkaar. De boezemvriend is je zielsverwant. Je deelt hetzelfde bloed, hoort bij elkaar. Van dit soort vrienden heb je er maar een paar, je hebt er ook maar een paar nodig. Deze vriendschap wordt ook gekenmerkt door wederkerigheid. Je geeft omdat het volkomen natuurlijk is en in het geven ontvang je wederzijds weer veel terug.

Oefening

Teken eens 4 cirkels zoals hieronder en plaats hierin eens de mensen in privé met wie je omgaat. Bedenk ook hoeveel tijd/energie deze persoon je kost of geeft. Nu kun je beter en makkelijker je tijd besteden aan de juiste mensen.